TRADUCTOR-TRANSLATER

diumenge, 14 de gener del 2024

CUIDAR LA PARLA


 

ES TRACTA DE PROTEGIR I CUIDAR
 La parla, l’entorn immediat, la humanitat, la naturalesa...


Consciència-pensament-paraula, ens fan humans.

Tots els idiomes, petits i grans, són un patrimoni fonamental i vital de la humanitat.

 Cadascun d’ells és sagrat, digne del mes gran respecte, estimació i protecció.
Tots

ECOSÒFIC?, QUÈ ÉS?

L'ECOSOFIA ÉS ECOLOGIA RADICAL+FILOSOFIA PERENNE+CIÈNCIA HOLÍSTICA

 

Incorpora i va més enllà de l'enfocament típic de l'ecologia tradicional. Contempla i aborda les causes primeres, l'origen dels problemes, entre ells les injustícies socials.

Aquest blog, de l'Ecosofia en fa bandera.  

Veure> Xarxa de blogs> Ecosofia Activa.


SÍ, CAL CUIDAR LA PARLA
Especialment les llengües minoritàries, moltes en procés de degradació i d'extinció.


L'IDIOMA ÉS LA MENT, EL COR I L'ÀNIMA DE PERSONES, POBLES I NACIONS
La capacitat de comunicar-se lliurement en la pròpia llengua és un dret fonamental.
Un aspecte clau de la identitat cultural d'individus i comunitats.
Així consta a la Declaració Universal dels Drets Humans.

La diversitat lingüística és tan important com la diversitat biològica.

Així com les espècies (microbis, vegetals, insectes, animals...) interactuen i depenen les unes de les altres en un ecosistema, les llengües també estan interconnectades. És l'ecologia lingüística: una estructura complexa i interactiva, on les llengües s'influencien recíprocament, contribuint a la varietat i riquesa humana i cultural.  

L'assetjament continuat, la discriminació o la prohibició d'una llengua, condueix a la seva degradació i de la gent que la parlen; als que cegament s'empeny cap a l'extinció.


"Prohibit escopir per terra i parlar "patois"= llenguatge primitiu, poc culte i barroer.
Dialecte que només es pot parlar a casa: català, basc, occità, bretó, sard..."Parlez français, soyez propres"= Parleu francès, sigueu nets.

Ens deien:
"Aquí estudiamos y hablamos en español, lengua de gran prestigio mundial, que debeis hablar también en casa" Així, les víctimes se senten inferiors, avergonyides de la pròpia llengua i deixen de parlar-la. Amb mètodes variats, això es continua practicant, aquí i a molts llocs del món. L'arreu inqüestionada supremacia de l'anglès, instrument neo-imperialista, destructor d'idiomes i cultures locals, n'és una mostra evident. 

Aquesta realitat, és una gran injustícia envers les víctimes de genocidi lingüístic, i priva la humanitat d'un patrimoni cultural, intel·lectual i espiritual únic. Priva de formes singulars de comunicació, de perspectives i maneres d'expressar idees. Així, es perd una gran quantitat d'informació, matisos i coneixements acumulats al llarg del temps. 

Tot això, atempta greument a la dignitat, a la vida, a la salut i a l'esperit de les persones, minories, pobles i petites nacions. Atempta contra els drets humans bàsics.

Més avall es parla d'una possible llengua comuna.


Així com la diversitat biològica és essencial per a la salut del planeta,
també la diversitat lingüística és clau per a la salut psicològica, cultural i social.

Equilibrar, harmonitzar unitat i diversitat,
ajudaria a entendre, valorar, estimar i gestionar millor el món que som i ens envolta.El respecte i protecció de les llengües minoritàries
i la diversitat cultural, és bàsic en la promoció d'una societat verament civilitzada, basada en els Drets Humans, la Carta de la Terra, l'Ecosofia... La pèrdua de llenguatges i cultures, igual que la pèrdua de biodiversitat, és un desastre que afecta tot el món.


Altres desastres hi ha. 

Tots ells fatal resultat de la inconsciència-ignorància-egoisme-violència: contaminació global, emergència climàtica, degradació moral, fanatisme, guerra, sobreexplotació, sobrepoblació... També, en tots els àmbits, abundant corrupció ètica, política i econòmica. Fins ara, tot i que de sempre això ha fet grans estralls (i retardat enormement l’evolució de la humanitat), no representava un perill per a la seva supervivència. Ara sí. A causa de les armes capaces d'arrasar el planeta.

Que els poderosos, alguns d'ells psicòpates, acumulen en quantitats enormes.

Ara estem en un moment crucial i ja tots ho sabem.

Però molts, certes evidències no volen mirar-les, ni escoltar-les, ni parlar-ne.

Ni pensar-hi.

Cada dia ens mostren el genocidi en directe a Palestina.

"A gener-24. Morts + de 26.000, dels quals més de 11.000 són nens. Ferits 64.000, molts d'ells amputats. Desplaçats  1.700.000. I enorme destrucció de infraestructures.

I la massacre continua.
Tanmateix, mig món no vol mirar... i són molts que la justifiquen.

(A altres llocs també passen barbaritats de les quals poc es parla).


Els països més conscients i coherents que ho denuncien no són escoltats.
Tampoc l'ONU, a la que tots tenen el deure d'escoltar.

I a la que haurien de tenir el deure de obeir.
Cal un Govern global que posi ordre: justícia, educació ecosòfica, consciència, pau...

Xarxa de blogs> El Govern dels Savis.

 


S'està erosionant de manera greu, la ja erosionada legalitat internacional.
I desapareixent la poca credibilitat que els quedava a les suposades democràcies.

Això marcarà un abans i un després en la història de la humanitat.

Veure> Xarxa de blogs> Palestina-Israel.


El més fosc racó de l'infern,
 està reservat per aquells que conserven la neutralitat en temps de crisi moral.
Dante.
Davant la magnitud de la tragèdia humanitària i ecològica global,
pot semblar frívol o anecdòtic ocupar-se de les llengües i cultures minoritàries.
Ben al contrari, són cosa molt rellevant.
En general, totes les formes d'opressió, petites, grans o enormes, generen resistències.
Doncs, els que estan sent maltractats, explotats, exterminats... poc o molt s'hi oposen.
A menys que estiguin tan adormits i enganyats que ni se n'adonin. 

La resistència és una resposta natural a l'opressió,
i un vehicle per a  la transformació personal i social. Els moviments de resistència han jugat i juguen un paper rellevant en la lluita per la igualtat, la justícia i la llibertat. 

Tanmateix.

Per ser ètica, racional, eficient...
LA RESISTÈNCIA SEMPRE HAURIA DE SER ACCIÓ NO VIOLENTA
Desobediència civil, no col·laboració, obstrucció, vagues, marxes, dejunis...
Gandhi, Luther King, Mandela, Rosa Parks i altres, van demostrar la seva eficàcia.
Quan la resistència pren una forma violenta,
si l'agredit lluita contra l'agressor, les conseqüències són imprevisibles. Pot ser destruït... o es pot caure en un cercle viciós de violència, repressió, odi, venjança... que dificulta o impedeix la trobada de solucions pacífiques i duradores als problemes i conflictes. No és assenyat encarar-se amb violència a ningú i menys a un agressor poderós. 

Així, en moltes ocasions el genocidi es consuma i els vençuts són aniquilats.
Típic model d'això, és l'extermini dels natius "americans".
Cal que la resistència no esdevingui un suïcidi.
El que ha costat anys o segles de construir, pot ser devastat en un moment.
Som éssers físics, la força bruta ho esclafa tot... destrueix, mata.


La violència entre persones, entre nacions i contra la naturalesa
(Contra el Tercer Món, les minories, els explotats, els febles, les dones...)
 és la pitjor xacra que pateix la humanitat i que la pot conduir a l'extinció.


SABEM
O ens convindria saber.

Que així com els petits tirans a la família, el treball etc. solen culpabilitzar les seves víctimes, també els governs de molts països utilitzen la tàctica de culpabilitzar, deshumanitzar, demonitzar als que oprimeixen o exploten, acusant-los de terroristes o altres activitats negatives. Aquesta estratègia de criminalització, té com a objectiu deslegitimar els moviments de dissidència o protesta i justificar la repressió estatal. 
Qui és acusat de terrorista se'l pot empresonar, atacar o exterminar impunement.
Igual com feia la Santa Inquisició amb els anomenats heretges i bruixes.

Cal una mirada crítica, discernir d'on sorgeix realment la violència.
Quin és l'origen, qui, sovint des del poder màxim, practica l'explotació, el terrorisme, petit o gran, puntual o crònic, físic o psicològic, amb l'objectiu de sotmetre i explotar. 

En tot cas, per raons ètiques i d'eficàcia, la violència, vingui d'on vingui, convé condemnar-la, ja que respondre a ella amb violència, no soluciona sinó que agreuja. 

Malgrat la persistència de la barbàrie i les ànsies de domini al llarg de segles i mil·lennis,
malgrat la pugna pel tenir i pel poder en les relacions interpersonals i internacionals...
l'altruisme,  l'ajuda mútua, la compassió, la bondat... resisteixen.

Persisteix un poderós impuls vers un món més pacífic, despert, just, compassiu...
Aquestes són les virtuts que necessitem urgentment cultivar.


És fonamental mantenir-se ferms en la defensa dels drets humans i la justícia social. 
Predicant i practicant el pacifisme. 
Que no és passivitat, sinó acció no-violenta.
 
Premisses bàsiques de l'Ecosofia:

Necessitem harmonitzar la humanitat entre si i amb la Natura.

És la suma i la interacció de tots els factors, que genera determinat resultat.

Tot està interconnectat, tot és interdependent.

Som Humanitat.
SOM BIOSFERA

 


LA CONSCIÈNCIA GENERA LA PERCEPCIÓ EL MÓN

Les creences, valors, educació, memòria, pensaments... configuren la nostra perspectiva i afecten la nostra visió, la forma com percebem, interpretem i experimentem la realitat. 

Tot depèn del color del vidre a través del qual mires... i de si està net o brut.

Conscients de la unitat en la diversitat, es tracta de conservar-lo el màxim net possible.


CONSCIÈNCIA

Conscienciar-se d’un problema, és pas primer per a solucionar-lo.

Consciència, és la misteriosa capacitat d’estar presents, de ser conscients de la mateixa existència, dels pensaments, emocions i sentiments propis, així com de l'existència dels altres, i del món que som i ens envolta. La consciència ens permet interactuar amb l'entorn i relacionar-nos. És també la capacitat de discernir entre el bé i el mal, i de poder prendre decisions basades en valors i principis humanistes i ètics.
La inèrcia, la por, egoisme, comoditat... 

El no adonar-nos plenament que tots som germans i fills de la Terra, 
 impedeix la necessària transformació social, vers un món més just i saludable.

La resistència al canvi, fa que una majoria de persones es quedin atrapades en el sistema establert. La por ancestral que pateix la humanitat, resultat, entre altres coses, de les moltes violències rebudes i practicades des de la prehistòria, és una barrera molt rellevant, ja que el canvi es percep com una amenaça. Així, molts humans s’arrapen al consumisme i a la comoditat egoísta: prefereixen mantenir-se en la zona de confort i evitar situacions noves, desafiants, o simplement que no estan de moda.

Molts també, gaudint de situacions de privilegi, per res estan disposats a posar-les en perill. Això els fa insensibles a la injustícia, patiment i mort dels altres, als problemes socials o ecològics que podrien posar en perill la seva posició egocèntrica i alienada. 


ALIENACIÓ

És desconeixement de si mateix, de la pròpia realitat profunda. És la pèrdua o absència d'identitat, causada per factors socials, econòmics, polítics, religiosos... És adoptar les formes ideològiques i de comportament inherents al sistema dominant, les quals retallen o impedeixen el desplegament dels propis potencials. Així, espantat, traumatitzat, l'individu queda sotmès al tarannà que impera en la majoria alienada. 

És la dictadura de la majoria manipulada.

També se l'anomena: "políticament correcte" o pensament únic.
Que és uniformització, consens forçat... disfressat de democràcia i llibertat.
Xarxa de blogs> Contra la democràcia, noocràcia.

La inèrcia social, conservadorisme, seguidisme de "l'esperit de l'època"... alienació, és majoritària. Genera falta d'intel·ligència, d'autenticitat, de diversitat, de perspectives, de sentit crític i de responsabilitat social. És l'habitual: "content jo contents tots".

Molts humans, alienats, incapaços de pensament autònom, fatalment atrapats en la superficialitat, acríticament venuts al sistema a canvi de poc o molt prestigi, poder, diners, comoditats, luxes i privilegis, esdevenen seguidors incondicionals de costums atàvics, i obedients a líders i jerarquies intocables. A les que, ansiosos d'encara més poder, reconeixement i privilegis, s'esforcen per complaure i en elles escalar. 

Aquesta és una plaga ancestral i global, especialment entre les castes dominants.

Ningú pot defugir les modes de l'època, tots estem poc o molt alienats. 
Ens formem en una matriu social instaurada en l'etapa de formació, que continua activa i poc o molt, a cadascú de manera diferent, ens condiciona al llarg de tota la vida. 

De qui no surt de la matriu, es pot dir que no ha nascut.
Adonar-se'n és el primer pas per alliberar-se, per néixer a si mateix-a.

OBSERVA
En tu mateix-a i en l'entorn, com el condicionament actua.

La censura, manifesta o amagada, que condueix a l'autocensura.
L’esperit del ramat, l'atavisme, l'apatia... asfixien el seny, la justícia, la bondat...

Observa el "Gran Germà"... Al descobert o camuflats, els homes grisos vigilants...
Sovint somrients, disfressats de qualsevol cosa, potser amb colors llampants. 
Que et volen calladeta, calladet, ignorant la teva essència.

Posant la teva vida al seu servei.

Xarxa de blogs> Coses que sabem.EL PREU REAL D'UNA COSA ÉS LA QUANTITAT DE VIDA QUE ENTREGUES A CANVI

Henry David Thoreau


Malauradament, per a desgràcia de tots, 
la vella recepta de pa i circ, ara consumisme i espectacle, continua funcionant.

És un instrument poderós per mantenir l'alienació en totes les capes socials.

Es tracta de proporcionar als individus gratificacions immediates, adquirint béns materials i accedint a entreteniment constant, amb l'objectiu de mantenir-los satisfets, endormiscats, insensibles i gens propensos a qüestionar coses realment importants... 

Pitjor que això, sovint esdevenen ferotges defensors dels sistema que els explota.Aplicada al despertar i a la pau,
 tota aquesta energia al voltant d'una pilota, podria salvar al món.

El diner és primer Déu global. El segon potser és la pilota, de futbol, de bàsquet, tenis, golf, rugbi, criquet, hoquei, waterpolo, frontó, petanca, ping-pong... els mil esports, les mil pilotes, i les boles de les loteries, ocupen el temps i l'espai de milions d'humans.Què haurà de passar perquè els humans reaccionem?

Despertarem? O seguirem hipnotitzats per l'inconscient i voraç consumisme capitalista?
Continuarem adorant el poder i el tenir i menyspreant l'ésser i el compartir?

 Continuarem sols i en multitud cecs, sords i mesells, fent camí cap a l'abisme?
Respira fondo, reflexiona, omple't de llum... i obre't a dimensions més altes!
Xarxa de blogs> Religió i esport.SABEM

Que mai no voler mirar ha solucionat cap problema

Al contrari, contribueix molt a la seva persistència i agreujament. Cosa que impedeix implementar solucions innovadores i durables. Afecta la capacitat d’adaptar-se als canvis necessaris, d'abordar problemes socials, d'aplicar polítiques progressistes i noves formes de pensament, relacions i comportaments. Enfrontar els reptes, analitzar-los i buscar solucions humanistes i sostenibles, és essencial per al progrés i el creixement personal i social. Condició bàsica per evitar l'anunciat col·lapse.
DRETS HUMANS

La protecció de les llengües minoritàries.
La protecció de tots els éssers, petits i grans, i del seu entorn indissociable,

no és únicament una qüestió cultural i "ecològica", també està directament vinculada amb els Drets Humans, la Carta de la Terra, l'Agenda 2030... Respectar i preservar la diversitat lingüística-cultural-ecosòfica, és bàsic per a la construcció d'una societat més sana, justa, inclusiva... respectuosa amb els drets de tots els seus membres, alhora que exigeix el compliment dels seus deures envers els altres, l'entorn i el planeta.

Veure> Xarxa de blogs> La Carta de la Terra> UNA LLENGUA GLOBAL

L'ideal seria instaurar una llengua global (que, per raons òbvies, no hauria de pertànyer a cap nació determinada), i conservar totes les altres en condició d'igualtat. Això queda lluny, potser és impossible...  Sortosament, les eines de traducció automàtica, cada cop més perfeccionades, ja faciliten la comunicació entre parlants.

Aquest escrit, amb el traductor que hi ha a l'inici, en un instant queda traduït a altres idiomes. Això, fa quatre dies hauria semblat ciència-ficció. Què ens espera?


Tot està transformant vertiginosament.
Per això molts humans, espantats s'arrapen al vell paradigma. 

En el futur, si futur hi ha,

si abans no ho cremem tot, l'ésser humà experimentarà grans canvis, serà humà, transhumà, posthumà... no ho sabem. En tot cas, la realitat virtual, la física quàntica,  la intel·ligència artificial... generaran transformacions inimaginables. Diuen, que un robot, de ser un objecte esdevindrà un subjecte. Diuen, que els humans transcendiran les seves característiques biològiques i mentals, mitjançant els avenços científics.

De fet, ja està passant.

Els poders fàctics, tecnològics, econòmics... que ja tenen molt més poder que qualsevol govern nacional, estan experimentant amb aquestes coses... i ja les veiem irrompre en la vida quotidiana. Si serà per bé o per mal s'anirà veient.

Del nivell de consciència d'aquests poders depèn el futur del món.
Malauradament, ara per ara apareix molt minso, però tot pot canviar.
Potser no per gust, sinó per necessitat.

 El despertar global, la revolució ecosòfica, no la implementaran les masses alienades.
Només persones amb suficient saviesa podran generar canvis profunds.
Instaurant la pau i conscienciant el màxim possible a la població mundial.

Xarxa de blogs> El Govern dels Savis.

Si volem evitar molts problemes  

i caminar vers una vida personal i un món millor, hem d'encarar, primer en l'àmbit individual (que es projecta en el social), els reptes que se'ns presenten. Necessitem una mirada crítica envers el nefast sistema dominant i, superant obscurantismes, cultivar actituds i actes conscients: empàtics, honests, solidaris, compassius...
Això comença en la vida quotidiana de cadascú.

Efectivament, la transformació social comença en l'individu.

Cada persona té un paper i una responsabilitat en la implementació de canvis positius, en la seva vida i a la societat. Cadascú té el deure ètic de reflexionar sobre les seves pròpies accions i valors, i de contribuir de manera positiva al seu entorn de cada dia.

Això és fonamental en una educació humanista.
Es tracta de desplegar els propis potencials i posar-los al servei de la comunitat.
El necessari canvi de paradigma,

no només es refereix a canvis externs de la societat, també a la transformació interna de les persones. Això implica canvis en les actituds, valors i comportaments individuals. Convé a cadascú i a tots, estar més actius i compromesos en la construcció d'una vida personal millor (familiar, laboral, etc), vers una societat més sana, justa i sostenible.

De fet, és un procés de retroalimentació:

Els canvis individuals contribueixen als canvis socials, i els canvis socials modelen el desenvolupament personal. Per aconseguir una transformació social significativa, cal enfocar-se tant en les accions individuals com en les col·lectives. 


Si l'energia i recursos malgastats en banalitats, conflictes absurds i especialment en guerres, s'enfoqués racionalment, es podria descontaminar, vivificar... salvar el món.


Actualment,

no sabem si ens trobem a l'inici d'una civilització més avançada, o a l'inici d'una involució global. Si no potenciem la llum, si continuem conformistes i apàtics, cadascú i tots, lentament o ràpidament ens precipitarem en la foscor. En una distopia global.


DISTOPIA:

És una societat alienada, malalta, espantada. Amb condicions de vida molt negatives: governs totalitaris, fiscalització abusiva, desigualtats extremes, contaminació massiva, emergència climàtica, sobreexplotació de terra, mar i aire... Conflictes variats, racisme, militarisme, guerres... Absència de valors socials i ètics, informació manipulada, falta de privadesa, confusió, desesperança, augment dels suïcidis... Control massiu amb drons i càmeres, control mental  amb medicació i tecnologia, manipulació genètica... 

No badem... que tot això ja està passant i pot anar a molt més.


AFORTUNADAMENT

Les noves generacions, són cada vegada més conscients de totes aquestes coses i molts d'entre ells mostren símptomes d'estar despertant. En diverses parts del món, s'observa un augment de l'activisme i la participació juvenil en qüestions socials, polítiques i ambientals. La nostra feina és ajudar, sembrant arreu bones llavors.

Quan ja s'ha dormit molt... i fa segles que dormim, és hora de despertar.

Xarxa de blogs> El Gran Reinici.

Que hauria de ser un Gran Despertar.
RESUMINT

Convé anar-ho repetint, per anar-ho assimilant:

Necessitem, superar creences i prejudicis

socials, culturals, polítics, ètnics, religiosos... Cal assumir la pròpia singularitat. Comprendre que tot canvi comença en cada persona. Que les actituds i accions positives individuals tenen un efecte acumulatiu, un eco, un resultat directe en l’entorn. Contribueixen a formar una cultura de pau i de canvi, vers un futur respectuós amb tots els éssers i totes les coses, especialment envers els que es troben menyspreats, en perill o, d'una manera o altra, psicològicament i físicament agredits. 

Altrament, el futur es presenta complicat i molt perillós... un futur que ja el tenim aquí.
Que ens afectarà a tots nosaltres i especialment a les pròximes generacions.

Molts joves ja ens retreuen com som de bèsties maltractant altres humans i al planeta.

Perquè, tots ho sabem:
la contaminació que hem generat i que continuem generant persistirà durant segles.
Ja ens afecta a nosaltres i molt més els afectarà a ells.

Si futur hi ha, quan mirin enrere en la història, s'esgarrifaran de la nostra barbàrie.


És covard, inconscient i suïcida amagar el cap sota l'ala.
Voler continuar entretenint-se, badant, consumint i contaminant com si res passés.

Consciència, educació i participació són claus per construir un futur sostenible.
Cal ser valentes, valents, conscients... assumir la realitat i actuar en conseqüència.

Necessitem obrir la ment, el cor, les mans... elevar l'esperit.

NECESSITEMPER ENCARAR ELS REPTES QUE SE'NS PRESENTEN

Cal consciència, paciència, amor, koratge i bonumor.

En benefici propi i de tots, cal protegir i cuidar, les llengües, les persones, la natura. Que no són coses diferents sinó facetes, aspectes d’un mateix fenomen existencial en què tot depèn de tot. Ja hem vist com un petit virus podia paralitzar el món.

NECESSITEM UNA PANDÈMIA DE LLUM

NECESSITEM

CONSCIENCIAR-NOS I AJUDAR A CONSCIENCIAR ÉS PAS PRIMER

COMPARTIR AQUEST BLOG 
Ajuda a escampar llum.

Ho pots fer des dels botons de sota.

Gràcies.

 

CUIDAR LA PARLA

  ES TRACTA DE PROTEGIR I CUIDAR  La parla, l’entorn immediat, la humanitat, la naturalesa... Consciència-pensament-paraula, ens fan hum...